Tarot Kartlarının Anlamları

KARTLARIN ANLAMLARI

 
0. Nolu Kart: DELİ (The Fool)
Kehanet Anlamı: Tarot açtıran kişi hayati önem taşıyan bir konuda, seçim yapmak zorundadır. Bu konuda bütün gücünü kullanmalıdır. Delilik, sarhoşluk, israf. Umulmadık süprizler.
Ters Anlamı: İhmal, yokluk. Yapılan seçim hatalıdır. Dağılma, dikkatsizlik, hükümsüzlük.

 
1. Nolu Kart: SİHİRBAZ (The Magıcıan)
Kehanet Anlamı: Tarot falı açtıran kişi hayati bir konuda seçim yapmak zorunda. Hüner, diplomasi, ıstırap, kendine fazla güvenme.
Ters Anlamı: Eldeki kuvveti yıkıcı hedefler uğruna kullanma, hekim, zayıflık, rezalet, endişe, zihinsel bozukluk.

 
2. Nolu Kart: BAŞ RAHİBE (The Hıgh Prıestess)
Kehanet Anlamı: Belirsiz bir gelecek. Sırlar, gizlilik, soru soranı
ilgilendiren kadın (eğer niyetli erkekse), soru soran kadınsa sessizlik, inatçılık.
Ters Anlamı: Yüzeysel bilgiyi kabullenme, ihtiras, kibir, şehvetten zevk alma.

 
3. Nolu Kart: İMPARATORİÇE (The Empress)
Kehanet Anlamı: Verimlilik, hareket, maddi refah. Evlilik. Çiftçiler ve yaratıcı işlerle uğraşanlar için verimlilik. Bilinmeyen gizlilik. Şüphe ve cehalet.
Ters Anlamı: Tembellik, hareketsizlik, kaynakların boş yere tüketilmesi. İhtiras, tereddüt.

 
4. Nolu Kart: İMPARATOR (The Emporer)
Kehanet Anlamı: Hükümdarlık, kitlelerin kontrolü, karanlık,
kudret, himaye, zekanın aşk ve ihtirastan üstün gelmesi, yardım.
Ters Anlamı: Düşmanlara şaşkınlık. Engel ve hamlık. Duygusal açıdan tokluk. Şefkat. Ev halkına gelebilecek bir zarar. Muhtemel bir mirastan alıkonulma.

 
5. Nolu Kart: PAPA (The Hıerophant)
Kehanet Anlamı: Esaret. Evlilik birleşimi. Toplumsal geleneklere aşırı tutsaklık. Sosyal açıdan beğenilme. Bağışlama ve iyilik. İlham. Sual soranın yardım dilediği kişi.
Ters Anlamı: Topluma bağlanmama. Ahenk. Aşırı şefkat. Zayıflık. Yeni fikirlere açıklık. Kolay aldanma. Saflık.

 
6. Nolu Kart: AŞIKLAR (The Lovers)
Kehanet Anlamı: Aşk, cazibe. Evlenilme konusunda seçim. Sorumluluk üstlenme. Başarılan imtihanlar. Güzellik.
Ters Anlamı: Başarısızlık. Evliliğin bitme tehlikesi. Yanlış eş seçimi. Aile müdahalesi. Yanlış planlar.

 
7. Nolu Kart: SAVAŞ ARABASI (The Charıot)
Kehanet Anlamı: Artistik işlerde başarı. Fethetme, yardım, tedbir. Savaş, zafer. Parasal konularda başarı. Rakiplerin altedilmesi. Eş seçimi. İntikam, sıkıntı. Rahat bir yolculuk.
Ters Anlamı: Evliliğin nihayetlenmesi. Gürültü, boğuşma. Ahlâksızca zafer ve başarı. İntikam, yenilgi.

 
8. Nolu Kart: KUVVET (Strength)
Kehanet Anlamı: Kuvvet, kudret, enerji. Manevi güçler, maddi güçlerden ön plana geçiyor. Hareket, cesaret. Aşk nefreti. Yüksek idealler, dünyevi ihtirasları yeniyor. Alicenaplık.
Ters Anlamı: Madde maneviyata üstün gelecek. Kuvvetin kötüye kullanılması. Zayıflık, uyuşamamazlık. Fikir ayrılığı ve uyumsuzluk.

 
9. Nolu Kart: MÜNZEVİ (The Hermıt)
Kehanet Anlamı: Basiret, hainlik. Hüner. Tarot açtıranın kendisini hedefe götürecek biriyle tanışması. Dolandırıcılık.
Ters Anlamı: Aptalca alışkanlıklar edinme. Gizleme, toyluk, korku. Yersiz tedbir. Yaşlanmaktan korkma.

 
10. Nolu Kart: KADER ÇARKI (Wheel of Fortune)
Kehanet Anlamı: Başarı, büyüme. İyi şans ve talih. Saadet.
Şansın beklenmedik şekilde iyiye dönmesi.
Ters Anlamı: Çoğalma, bolluk, fazlalık. Kötünün bile değişeceği bir nokta gelecektir.

 
11. Nolu Kart: ADALET (Justice)
Kehanet Anlamı: Eşitlik, doğruluk, dürüstlük. İcra eden. Para ile ilgili işlerde yasal yoldan olumlu gelişmeler. Hedefini bilen doğru eğitim. Bilgide gereksiz bölümlerin tasfiyesi.
Ters Anlamı: Adaletsizlik, eşitsizlik, yasal zorluklar. Aşırı hiddet. Kanun, tutuculuk, taraf tutma. Bu kart şayet 12 nolu Asılmış a dam kartından sonra gelmişse, katı kurallardan ziyade affedici bir tutum takınılması gerektiğini gösterir.

 
12. Nolu Kart: ASILMIŞ ADAM (The Hanged Man)
Kehanet Anlamı: Hikmet, idrak, tedbirlilik. Hayatın değişik bir
yöne yönelmesi. Maneviyat uğruna feragat. Hayatta duraklama. Asılı kalan kararlar. Kurban, ilhamlar, kehanet.
Ters Anlamı: Fiziksel konularda tükenme. Bencillik, kibir ve gurur. Yanlış kehanetler. Manevi etkilerde direnç.

 
13. Nolu Kart: ÖLÜM (Death)
Kehanet Anlamı: Ölüm, son. Mahvolma. Şekil değiştirme. Bozgun ve tahriple başlayan yenilikler. Geçiş, değişiklikler.
Ters Anlamı: Durgunluk, uyku, uyuşukluk, tembellik.

 
14. Nolu Kart: İTİDAL (Temperance)
Kehanet Anlamı: Tutumluluk, idare, insaf. İşbirliği ve iyi bir yönetim. Ilımlılık, uyum. Başarılı bir işbirliğinin uygulanması. Adaptasyon.
Ters Anlamı: Başarısız bir işbirliği ihtimali. Ayrılma. Şanssız birleşmeler. Şahsi şeylerde çekişen menfaatler. Dinlerle, mezheplerle, ruhban sınıfıyla ilgili şeyler.

 
15. Nolu Kart: ŞEYTAN (The Devil)
Kehanet Anlamı: Harabiyet, şiddet, maddenin manaya üstünlüğü. Hislerin mantığı ikinci plana itmesi. Beklenmedik sürprizler. Olağanüstü gayretler. İsyan. Olağanüstü çaba.
Ters Anlamı: Zayıflık, kötü kısmet. Kararsızlık ve pasiflik eğilimi. Fiziki açıdan sağlığa kavuşma.

 
16. Nolu Kart: YIKILAN KULE (The Tower)
Kehanet Anlamı: İhtilaflar ve tahmin edilemeyen felaketler. Sefalet, keder, rezalet, fakirlik. Eski bilgilerin çökmesi.
Ters Anlamı: Baskılara maruz kalma, tutuklanma. Zulüm. Gaddarlık, bela ve hile.

 
17. Nolu Kart: YILDIZ (The Star)
Kehanet Anlamı: Ümit ve parlak ihtimaller. Sağlık, manevi sevgi. İlham, mahrumiyet. Bozulma ve yenilgi bir son değildir. Hırsızlık.
Ters Anlamı: İnatçılık, kötümserlik. Şüphe ve kibir. Gurur. Kudretsizlik.

 
18. Nolu Kart: AY (The Moon)
Kehanet Anlamı: Gizli düşmanlar, aldanma, hata. Tehlike, kararsızlık. Sevilen birisinin başına gelebilecek talihsizlik. Niyetlinin yalnızca sebepsiz sezgiyle feraha çıkabileceği.
Ters Anlamı: Sinirlerin iflası. Kararsızlık. Sebatsızlık. Hata. Sessizlik. Bazı aldatmalar.

 
19. Nolu Kart: GÜNEŞ (The Sun)
Kehanet Anlamı: Maddi mutluluk. Memnuniyet. Şanslı evlilik. Saadet. Yeniden doğuş. Mutlu birleşmeler. Sanat ve ilimde üstün başarılar. Basit ve sakin hayattan zevk alma.
Ters Anlamı: Düz manaların daha ufak çapta aynılarına işaret
eder.

 
20. Nolu Kart: SON HÜKÜM (The Last Judgement)
Kehanet Anlamı: Durum değişikliği, yenileme. Netice. Sonuçta
problemlerin halli. Uyanma. Şahsi şuur değişikliği. Haklı çıkma. Sağlığa dönüş. Elde etme zevki. Eğlence.
Ters Anlamı: Fırsatları boşa harcama yüzünden, başarısızlıktan ötürü cezalandırma. Kayıp. Suç. Ölüm korkusu. Ümitlerin suya düşmesi. Sağlığa dikkat ihtarı. Kötü karar. Korkaklık. Düşünceye dalma, zayıflık.

 
21. Nolu Kart: DÜNYA (The World)
Kehanet Anlamı: Mutlak başarı. Seyahat. Göç. Mekan değişikliği. Bitiş. Eldeki herhangi bir meselenin başarıyla sonuçlanması. Bir kader devresinin sonu. Olayların en yüksek derecesi. Teşebbüste zafer. Bir başkasının işine veya yolculuğuna karışma.
Ters Anlamı: Adalet. Sabitlik. Durgunluk ve istikrar. Enerjinin usulsüz kanalize edilmesi. Değişkenliklerden korkma. Tembellik. İnatçılık. Hayat derslerini öğrenmemekte direnme.

 
Küçük sırlar adı verilen Arkana Minör kartları tabiatın ve yaradılışın dört ana elemanı olan hava, su, toprak ve ateş elemanlarına ait serilerden oluşmuştur. Her bir seride on dört kart vardır.
Günümüz istambil kâğıtları Arkana Minör destesinden türemiştir. Küçük sırlardaki serilere şu isimler verilmiştir: Bastoni (Asalar), Copper (Kupalar), Spade (Kılıçlar), Denari (Sikkeler veya Tılsımlar).

 
ASALAR
Asalar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan ateş’i sembolize ederler. Normal iskambil destesindeki sinek serisiyle eşdeştir ler. Tarot falında kızıl veya sarı saçlı ve mavi gözlü kişileri dile getirirler. Atılımları, enerjiyi, büyümeyi anlatırlar.

 
KARTLARIN ANLAMLARI

 
ASALARIN BİRLİSİ
Kehanet Anlamı: Yeni bir başlangıç, doğum, aile kurma, para ve miras yoluyla servet edinme.
Ters Anlamı: Yeni bir teşebbüsün başarıya ulaşamaması, sevinç ve mutlulukta gölgelenme, aşağılanış.

 
ASALARIN İKİLİSİ
Kehanet Anlamı: İlmi yöntemlerle kazanç sağlama, zenginlik ve hakimiyet, mülk sahipliği, bazen zenginliğe rağmen düşündürücü üzüntüler.
Ters Anlamı: Ümitlerin boşa çıkması, başkalarının hakimiyeti altına girme, ihanete uğrama, sıkıntı, korku, sihir.

 
ASALARIN ÜÇLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Ticaret, iş ortaklığı, başarılı bir iş adamından sağlanan yardım, sağlam bir kuvvet, iş.
Ters Anlamı: ihanete uğrama, işlerin askıya alınması, ümitlerin boşa çıkması, başkasından gelen yardımı geri çevirme.

 
ASALARIN DÖRTLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Uyum, barış, başarı, rahata kavuşma, bereketli mahsul elde edilmesi, güvenlik dolu bir barınak.
Ters Anlamı: Anlamı değişmez. Düz anlamının içerdikleri aynen tersinde de geçerlidir.

 
ASALARIN BEŞLİSİ
Kehanet Anlamı: Aşırı gayret gerektiren mücadele veya müsabakalara girişme, kıran kırana mücadele, hayat kavgası, iş sahasında iyiye gidiş.
Ters Anlamı: Anlaşmaların bozulması, kavga, dava etme, olayların akışında zıt gelişmeler.

 
ASALARIN ALTILISI
Kehanet Anlamı: Mücadelenin başarıyla nihayetlenmesi, büyük bir haber, ilim ve sanatta ilerleme, galibiyet.
Ters Anlamı: Çeşitli korkular (özellikle başarılı bir rakibe karşı) belirsiz bir gecikme, hainlik, vefasızlık.

 
ASALARIN YEDİLİSİ
Kehanet Anlamı: Mücadele, rakiplerine karşı cesurca müdafaa, iş hayatında zorlu rekabet ve çekişme, mücadelede avantaj.
Ters Anlamı: Heyecan, sıkıntı, endişe, kararsızlığa karşı bir uyarı niteliğindedir.

 
ASALARIN SEKİZLİSİ
Kehanet Anlamı: Mutluluk getirecek bir neticeye doğru hızlı bir yöneliş, yolculuk, hızlanma, ümit, hareket ve aşk.
Ters Anlamı: Haset ve kıskançlık, kavgalar, çekişmeler ve iç huzursuzluklar.

 
ASALARIN DOKUZLUSU
Kehanet Anlamı: Saldırı halinde kişinin kendini başarıyla savunması, hazır bekleme, yedekte bulundurma, muhalefet.
Ters Anlamı: Gecikme, engeller, düşüş, bela, gücenme ve felaket.

 
ASALARIN ONLUSU
Kehanet Anlamı: Ağır sıkıntılara karşı koyarak amaca ulaşmak, cefanın sonunda kazanma, bir dava sözkonusu ise kaybetme, bazen hainlik anlamına da gelebilir.
Ters Anlamı: Zorluklar, aksilikler, entrikalar, iki yüzlülük, ayrılık.

 
ASALARIN UŞAĞI
Kehanet Anlamı: Sarışın, mavi gözlü, genç bir adam, sadık bir aşık, kız veya erkeği anlatır. Eğer bu karttan sonra kupaların uşağı gelirse tehlikeli bir hasım demektir. Şayet erkeği temsil eden bir kağıttan sonra gelirse endişelenilen konunun doğruluğuna kanıt sayılır.
Ters Anlamı: Kötü haber, kararsızlıktan dolayı bir projenin gerçekleşmemesi, kısa hikâyeler, dengesizlik.

 
ASALARIN ŞÖVALYESİ
Kehanet Anlamı: Sarı saçlı, mavi gözlü, genç bir adam. Rekabet ve sürtüşme yaratmaya uygunluk, yer değiştirmek, yola çıkış, kaçış.
Ters Anlamı: Bölünme, ihtilaf, ayrılık, duraklama, evlilik içinde bazı engellemeler ve zorluklar.

 
ASALARIN KRALİÇESİ
Kehanet Anlamı: Sarışın, mavi gözlü, cazip bir kadın. Namuslu, dürüst ve doğayı, ev hayatını seven niteliklerden biri. Eğer bu kart erkeği sembolize eden bir karttan sonra gelirse kadının erkeğe düşkünlüğünü anlatır.
Ters Anlamı: Faziletli fakat cimri bir kadın, hile ve samimiyetsizlik, muhalefet, kıskançlık.

 
ASALARIN KRALI
Kehanet Anlamı: Sarışın, mavi gözlü, zengin ve otorite sahibi bir adam. Ev hayatını ve doğayı seven nitelikte biri. Beklenmedik miraslar veya iyi evlilikler.
Ters Anlamı: Aynı adamın haşin ama toleranslı oluşu, bazı münakaşa ve çekişmeler. Uygulaması gereken bir tavsiye.

 
KUPALAR
Tarot’da kupalar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan suyu sembolize ederler. Normal iskambil destesindeki kupa serisiyle eştir. Tarot falında ince yapılı, açık kahverengi saçlı, kumral kişileri dile getirirler. Aşkı, mutluluğu, zevkleri anlatırlar.

 
KARTLARIN ANLAMLARI

 
KUPALARIN
Kehanet Anlamı: Her sahada bolluk ve bereket. Aşk, neşe ve verimlilik. Saadet. Memnunluk. Sadakat.
Ters Anlamı: İşlerin birdenbire ters dönmesi. Kararsızlık. Sadakatsizlik. Değişiklik. Kararsızlık.

 
KUPALARIN İKİLİSİ
Kehanet Anlamı: Aşk, ihtiras, manevi yönde birleşme, uyumluluk, nişanlanma veya evlilik, aşkın veya yeni bir dostluğun başlangıcı.
Ters Anlamı: Sahte aşk, aşkta sadakatsizlik, aşırı ihtiras, budalalılık, boş aşk, yanlış anlaşılma.

 
KUPALARIN ÜÇLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Herhangi bir şeyin bollukla sona ermesi, neşeli ve verimli bir karar. Bereket ve şifaya kavuşma. Mutlu sonuç, zafer.
Ters Anlamı: Zevklerde aşırı gitme, yolculuk, gönderme, son, başarma.

 
KUPALARIN DÖRTLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Çevreden hoşnutsuzluk, bıkkınlık, yeni teşebbüslerden çekinmek, maddi kazançlardan hoşnutsuzluk.
Ters Anlamı: Yeniliklerle karşılaşmak, yeni dostlar edinmek, yepyeni şeyler ve olaylar.

 
KUPALARIN BEŞLİSİ
Kehanet Anlamı: Kaybın ifadesi, miras işareti, sıkıntılı evlilik, dünyevi işlerden eletek çekme.
Ters Anlamı: Ümitli bekleyiş, yeni bir destek, akraba evliliği, haberler, ortaklıklar.

 

 

KUPALARIN ALTILISI
Kehanet Anlamı: Geçmişe ve hatıralara dönüş, yeni alakaların başlaması, yenilikler, yeni muhitler ve eğlenceler.
Ters Anlamı: Geçmişte yaşamak, modası geçmiş şeylere sarılmak, miras veya hediye almak ihtimali.

 
KUPALARIN YEDİLİSİ
Kehanet Anlamı: Fikir imajları, sezgisellik, boşuna harcanan çabalar, henüz netice vermeyen büyük teşebbüsler.
Ters Anlamı: Gerçekleşen projeler, kararlılık, planların iyi uygulanışı.

 
KUPALARIN SEKİZLİSİ
Kehanet Anlamı: Bir atılımın reddedilmesi. Aşkta sürprizler, utangaçlık.
Ters Anlamı: Neşe, sevinç, ziyafet, madde için maneviyattan vazgeçme.

 
KUPALARIN DOKUZLUSU
Kehanet Anlamı: Maddi kazanç ve emniyette olan istikbal, refah, sağlık, uyum, niyetli için olumlu bir kaç işaret, fiziksel güç, tahmin yeteneği.
Ters Anlamı: Yemek ve içkiye aşırı düşkünlük, hürriyet, hatalar, yetersiz planlar.

 
KUPALARIN ONLUSU
Kehanet Anlamı: Mutlu aile hayatı, niyetlinin ilgilendiği şeylerden şikâyetçi olan biri, niyetlinin ikametgâhı, arzulara erişme, başarının devamı.
Ters Anlamı: Aldatılma, öfke, dostların kaybolması, aile içerisinde anlaşmazlıklar.

 
KUPALARIN UŞAĞI
Kehanet Anlamı: Kahverengi gözlü, kumral, genç bir erkek veya kız. Niyetliye yardıma hazır biri. İş sahasında yenilikler. Doğum, fikir.
Ters Anlamı: Engeller, hilelerin yakın zamanda açığa çıkması. Baştan çıkarma, meyletme, aldatma.

 
KUPALARIN ŞÖVALYESİ
Kehanet Anlamı: Kumral bir adam, romantik, hayalperest ve niyetliye sevgi besleyen biri, ilerleme, teklif, bir haberci.
Ters Anlamı: Rekabet, kurnazlık, iki yüzlülük, hilekârlık.

 
KUPALARIN KRALİÇESİ
Kehanet Anlamı: Kahverengi saçlı bir kadın. Niyetliye yardım edebilecek biri, başarı, hayal dünyası geniş bir kişi, aşk, mutluluk, evlilik.
Ters Anlamı: Huysuz bir kadın. Güvenilmeyen birisi, ahlâksızlık.

 
KUPALARIN KRALI
Kehanet Anlamı: Kahverengi saçlı, mesuliyetti, güçlü bir adam. Tüccar veya kanun adamı. Niyetliyi memnun edebilecek biri. Eşitlik, sanat, ilim, yaratıcı zeka.
Ters Anlamı: Namussuz, iki yüzlü bir adam. Skandal veya ö nemli kayıplar. Haksızlık, rezalet.

 
KILIÇLAR
Tarot’da kılıçlar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan Hava’yı sembolize ederler. Normal iskambil destesindeki maça serisine eştir. Tarot falında koyu kahverengi, koyu kumral saçlı, gri veya ela renk gözlü kişileri dile getirirler. Mücadeleleri, saldırganlıkları, cesaret ve felaketleri, bazen kin ve nefreti anlatırlar.

 

KILIÇLARIN BİRLİSİ
Kehanet Anlamı: Her konuda üstün başarıya erişmek. Hareketlilik. Gerek aşkta, gerekse nefrette büyük güç.
Ters Anlamı: Karışıklığa, despotluğa ve engellere yönelten aşırı güç kullanma. Gebe kalma. Doğum. Kinden dolayı feci sonuçlar.

 
KILIÇLARIN İKİLİSİ
Kehanet Anlamı: Sevgi, candan dostluk durumu, aile içi tartışmalarda geçici bir durgunluk, tatsızlık.
Ters Anlamı: Olaylarda hareketlenme, çapkınlık ve derbederliğe karşı bir ihtar, hile, yalan, ikiyüzlülük, vefasızlık.

 
KILIÇLARIN ÜÇLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Gözyaşı, üzüntü, ayrılık, gecikme. Niyetli kadınsa sevdiği erkek tarafından terkedilmesi. Yokluk, yer değiştirme.
Ters Anlamı: Akli dengesizlik, hata, kayıp, şaşkınlık, hastalık.

 
KILIÇLARIN DÖRTLÜSÜ
Kehanet Anlamı: Mücadeleden çekilme, yalnızlık, sürgün, dünyadan elinieteğini çekme.
Ters Anlamı: ihtiyatlık, idare, önceden alınan tedbir, ehliyeti ispat eden başarı.

 
KILIÇLARIN BEŞLİSİ
Kehanet Anlamı: Niyetliyi hedef olan muhtemel bir tehdit veya tehlike. Rezalet. Kayıp, işlerin ters dönmesi.
Ters Anlamı: Kayıp ve mağlubiyet, kötü istikbal, cenaze töreni.

 
KILIÇLARIN ALTILISI
Kehanet Anlamı: Su yoluyla seyahat. Niyetlinin kendisi yerine temsilci göndermesi. Sıkıntıdan sonra gelen başarı. Memuriyet, çare.
Ters Anlamı: İtiraf, aşk teklifi, zorlukların ortadan kolayca kalkması, kötü gelişme, tatsızlık.

 
KILIÇLARIN YEDİLİSİ
Kehanet Anlamı: Niyetli başkaları sayesinde ilerleyen biridir.
Kısmi başarılar. Gerçekleşmeyen planlar. Sıkıntı.
Ters Anlamı: İyi bir tavsiye veya nasihat. İftira, boş laf.

 
KILIÇLARIN SEKİZLİSİ
Kehanet Anlamı: Karar verme kabiliyetsizliği. Kötü haberler, esaret, kriz, enerji kaybı, çatışma, üzüntü, iftira, hastalıklar.
Ters Anlamı: Felaket, zorluk, kaza, hainlik, önceden tahmin edilmeyen başlangıçlar.

 
KILIÇLARIN DOKUZLUSU
Kehanet Anlamı: Ölüm, başarısızlık, sefalet, karar verme kabiliyetsizliği, gecikme, keder, işlerin ters gitmesi.
Ters Anlamı: Tutuklanma, utanç, şüphe, korku, üzüntü.

 
KILIÇLARIN ONLUSU
Kehanet Anlamı: Acı, keder, gözyaşı, kuvvet yoluyla gelen harabiyet, katlanılacak yükler, ani bir bela.
Ters Anlamı: Kalıcı olmayan başarılar. Kazanç ve kuvvet.

 
KILIÇLARIN UŞAĞI
Kehanet Anlamı: Esmer ve koyu renk gözlü bir oğlan veya kız. Hareketli bir tip, uyanıklık, iyi veya kötü casusluk, imtihan ve dikkat.
Ters Anlamı: Beklenmedik olaylar, hazırlıksız durumlar.

 
KILIÇLARIN ŞÖVALYESİ
Kehanet Anlamı: Maharet, cesaret, kabiliyet, müdafaa, niyetlinin hayatına karışacak esmer bir delikanlı iki yandaki kartlara göre iyi veya kötü tesir.
Ters Anlamı: Taşkınlık, kendini beğenme, palavracılık.

 
KILIÇLARIN KRALİÇESİ
Kehanet Anlamı: Esmer, koyu renk gözlü bir kadın. Zayıf, kibar ve anlayışlıdır. Dulluk, ayrılık, kadının üzüntüsü.
Ters Anlamı: Zarif karakter, taasup, hile, faziletli olduğunu iddia etme.

 
KILIÇLARIN KRALI
Kehanet Anlamı: Esmer, koyu renk gözlü bir erkek. Otorite, askerlik, devlet idaresiyle ilgili düşünceler. Kudret, emir ve kanun.
Ters Anlamı: Gaddarlık, barbarlık, hainlik, kötü niyet, sonu kötü bitebilecek bir mahkemeyle ilgili ihtar.

 
TILSIMLAR
Tarot’da tılsımlar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan Toprağı temsil eder. Normal iskambil destesindeki Karo serisiyle eş deştir. Tarot falında esmer, koyu saçlı, koyu renk gözlü kişileri dile getirirler. Para, kazanç, mali konuları anlatırlar. Maddeler dünyasından esinlenilmiştir.

 
KARTLARIN ANLAMLARI

 
TILSIMLARIN BİRLİSİ
Kehanet Anlamı: Mükemmel kazanç, mutluluk, refah ve zenginlik, arzulara erişme, hızlı zeka, saadet, memnuniyet.
Ters Aniamı: Aşırı zenginlik yüzünden karakter bozulması. Zenginliğin getirdiği mahsurlar. Varlığın kötü tarafı.

 
TILSIMLARIN İKİLİSİ
Kehanet Anlamı: Değişikliklere uyabilme. Yeni projelerin uygulanmasında zorluklar. Haberler, olayları zamanında karşılayabilme.
Ters Anlamı: İki olayı aynı anda karşılayamamaktan ötürü zorluklar. Zoraki neşe, kambiyo işleri, yazılı haber, taklit, eğlence.

 
TILSIMLARIN ÜÇLÜSÜ
Kehanet Anlamı: İş sahasında ustalık ve kabiliyet, şöhret ve gurur, yapıcılık ve büyüme işareti, aristokrasi.
Ters Anlamı: İşçilikte vasat olma, huysuzluk, önemsiz şeyler düşünme, zayıf ve başarısızlık.

 
TILSIMLARIN DÖRDÜNCÜ
Kehanet Anlamı: Mal emniyeti, kişinin sahip olduğu her türlü maddi şeylere bağlanması, cimrilik, muhtemel miras ve hediyeler.
Ters Anlamı: Tasarruflarda kayıplara uğrama, engeller, askıda kalma, maddi konularda gerileme.

 
TILSIMLARIN BEŞLİSİ
Kehanet Anlamı: Fakirlik, manevi güçsüzlük, yalnızlık, karı, koca, metres, aksayan bir aşk ilişkisi, esas anlamda sarsıntı.
Ters Anlamı: Aşkta başarı, iyi ortaklık, manevi sahada yeni bir alaka, karşılık, intizamsızlık.

 
TILSIMLARIN ALTILISI
Kehanet Anlamı: Şefkat, cömertlik, insan sevgisi, hediye veya ödül, uygun bir zaman, refah, başkalarıyla paylaşılan zenginlik.
Ters Anlamı: İş hayatında dürüst olmama. Açgözlülük, haset, kıskançlık, cimrilik, yüklü bir şekilde borçlanma.

 
TILSIMLARIN YEDİLİSİ
Kehanet Anlamı: Genel anlamda para kartı, iş ve alışveriş. Çalışma ve emek sonucu büyüme, bazen kavga ve mücadele.
Ters Anlamı: Sabırsızlık, parayla ilgili sıkıntı, maddiyatla ilgili kuşkular.

 
TILSIMLARIN SEKİZLİSİ
Kehanet Anlamı: Çıraklık, memuriyet emri, meslek ve işte maharet, el işlerinde beceri, muhtemel bir gecikme.
Ters Anlamı: Kabiliyetlerin ahlak dışı kullanılması. Zorla yapılan iş, yüksek faiz, boş ihtiraslar.

 
TILSIMLARIN DOKUZLUSU
Kehanet Anlamı: Tamamlama, başarı, hayatın iyi yanlarından memnuniyet, maddi refah, basiret.
Ters Anlamı: Dostluklar ve evle alakalı bir kayıp. Hükümsüz tasarı, sefahat derbederlik.

 
TILSIMLARIN ONLUSU
Kehanet Anlamı: Zengin ve asil bir aileyle ilgili kazanç. Aile meseleleri, miras, çeşitli yatırımlar.
Ters Anlamı: Miras kaybı. Ailenin maddi ve manevi yönde bir olayla sarsılması. Hırsızlık, kayıplar, riskli teşebbüslere karşı bir ihtar.

 
TILSIMLARIN UŞAĞI
Kehanet Anlamı: Esmer, koyu renk gözlü delikanlı veya kız. Haberci biri, ilmi çalışma, öğrenim ve yeni fikirlere saygı duyma.
Ters Anlamı: Rahatlık, lüks, israf, tatsız haberler, niyetlinin zihnindeki fikir çatışması.

 
TILSIMLARIN ŞÖVALYESİ
Kehanet Anlamı: Esmer, koyu renk gözlü, zengin, genç bir a dam. İlgi, mesuliyet, fikir doğruluğu, zahmet çekme, yeni bir olayın başlaması veya sona ermesi, fayda.
Ters Anlamı: Cesaretsizlik, dikkatsizlik, genç bir erkeğin kötü alışkanlıklar kazanması.

 
TILSIMLARIN KRALİÇESİ
Kehanet Anlamı: Siyah saçlı, siyah gözlü zeki bir kadın kabiliyetlerini iyi yönde kullanıyor. Servet, cömertlik, emniyet, maddesel ihtiyaçlardan kurtulma.
Ters Anlamı: İşlerin ihtimali veya baskısına güvenme. Şüphe, itimatsızlık, askıda kalma, niyetlinin yakınlarına güvenmemesi.

Fal bak Tarot falı 

images2 Tarot Kartlarının Anlamları

Fal Bak | Tarot Falı Bak | Fal Bak

1 Yorum to “Tarot Kartlarının Anlamları”

  1. kadir Diyor:

    genel olarak bakılması aşk saglık para vs gibi bakılmasını istiyorum..

Yorum Yapın